آران تاچ|تولید کننده اختصاصی کیوسک لمسی ویژه بانک، بیمارستان، درمانگاه

اتوماسیون ثبت اطلاعات

چشم انداز کلی ایجاد و راه اندازی مجموعه‌های اقتصادی گسترش کاروسرمایه بوده وبقای سازمان‌ها منوط به گسترش دایره مشتریان وحفظ بانک اطلاعاتی آن‌ها است حضور درنمایشگاه‌های مختلف یکی ازراه‌های گسترش بانک اطلاعاتی صاحبان مشاغل از طریق معرفی محصولات ومشتریان جدید می‌باشد.
طریقه مرسوم درجمع آوری اطلاعات مشتریان به‌صورت سنتی وازطریق فرم‌های کاغذی بوده که این روش با مخاطرات جبران ناپذیری نظیرمفقود یا مخدوش شدن فرم‌ها مواجه می‌باشد باتوجه به حجم بالای اطلاعات پالایش و طبقه بندی آن‌ها باصرف هزینه وزمان زیادی امکان پذیر می‌باشد .
آران تاچ درراستای اهداف مشتری مداری خود به منظور بهبود کیفیت ثبت بایگانی وبازیابی اطلاعات مشتریان سیستم لمسی ثبت اطلاعات خودرادرقالب امکانات ذیل ارایه می‌دهد :

  • ثبت اطلاعات مراجعین در کوتاه‌ترین زمان ممکن درکنارجذابیت سیستم لمسی
  • اسکن چهره مراجعین درزمان ثبت اطلاعات
  • اسکن همزمان ازدوروی کارت ویزیت درکمترازچندثانیه
  • سهولت درحفظ نگهداری و عدم دسترسی عمومی به اطلاعات ثبت شده
  • امکان استفاده ازاطلاعات ثبت شده جهت ارسال ایمیل فکس پیام کوتاه و . . .
  • بررسی میزان بازدید مراجعین به تفکیک روز ساعت ودوره‌های متفاوت حضوردرنمایشگاه‌ها
  • امکان تفکیک وطبقه بندی مشتریان براساس سمت شهر و . . .
  • بررسی نحوه عملکرد نیرو‌های فروش درپرزنت مشتری
ویدئو

اتوماسیون رستوران

نمایش صفحه پیام گارسون و مشتری