شماره:۱۶۰

نمایشگاه ابزار, ماشین ابزار و تجهیزات صنعتی

اولین نمایشگاه ابزار, ماشین ابزار و تجهیزات صنعتی از تاریخ 26 مرداد ۱۳۹5 لغایت 29 مرداد ۱۳۹5 در محل دائمی نمایشگاه‏های صنعتی مصلی تهران ‏برگزار گردید. این نمایشگاه با توجه به اولین برگزاری و تعداد محدود شرکت کنندگان بازخورد خوبی به لحاظ حضور اکثریتی مراجعه کنندگان متخصص ‏در این حوزه داشت.‏
ستاد برگزاری این نمایشگاه، شرکت طرح صنعت، از استندهای ثبت اطلاعات آران تاچ مقابل درب ورودی سالن اقاقیا بهره گیری کرد. علاوه بر برگزار ‏کننده نمایشگاه سه شرکت دیگر با نام های ماشین افزار آریا، کنترل افزار و پشتیبان افزار نیز از کیوسک های لمسی آران تاچ در زمینه ثبت ‏اطلاعات مراجعین استفاده کردند.‏
error: Content is protected !!