شماره: ۳۳

تولید میز TAL نسل جدید میزهای پایه بلند آران تاچ

میز ‏TAL‏ آران تاچ با تفاوت ظاهری نسبت به میز ‏TBL‏(میز پایه بلند) طراحی و تولید شد. این محصول جدید با حفظ قابلیت های میز های لمسی آران تاچ، ‏قابلیت چند لمسی، ارتفاع۹۰ سانتی‏متری، دید ۱۸۰درجه و.. با کاهش در اندازه لبه های میز باعث کاربرد راحت و استفاده همزمان چند نفر تولید و آماده ‏بهره برداری است
error: Content is protected !!