شماره: ۵۷

معرفی خدمات بانکی از طریق استند لمسی آران تاچ

امروزه گستره خدمات بانكي وسعت بيشتري يافته و سرعت انجام امور مربوطه نيز به همان ميزان افزايش داشته است. به موازات اين تحولات، ميزان انتظارات مشتريان بانكي از شبكه بانكي رشد داشته است آن چنان كه همه مشتريان خواهان دريافت خدمات با كيفيت بالا، افزايش سرعت در انجام عمليات بانكي و توجه خاص كاركنان به خود هستند.
در همین راستا بانک پارسیان با خرید استند و میز لمسی آران تاچ و به کار گیری آن در مرکز نوآوری های کسب و کار پارسیان واقع درمنطقه شهرک غرب تهران گامی مهم در راستای تکریم مشتری و معرفی هرچه بهتر خدمات بانکی برداشته است

گالری


error: Content is protected !!