شماره: ۴۱

معرفی خدمات بانکی با استند لمسی آران تاچ

استند های لمسی آران تاچ در بانک ها می توانند با ارائه اطلاعات و خدمات نوین همگام با سایر بانک‏های بین‏المللی در زمینه ‏اطلاع رسانی و تکریم ارباب رجوع و همچنین جایگزینی روند اجرایی الکترونیکی به جای کاغذی کاربرد بالایی داشته باشند.‏
آران تاچ برای معرفی محصولات لمسی خود و نمایش کاربردها و قابلیت های این تکنولوژی نوین سری به بانک ها زد.‏

گالری


error: Content is protected !!