شماره: ۷۹  

مصاحبه شبکه بازار با حسین کاشانی مدیر عامل آران تاچ

مصاحبه شبکه بازار با حسین کاشانی مدیر عامل آران تاچ به طور مستقیم از یازدهمین نمایشگاه بین المللی تبلیغات، بازاریابی و صنایع وابسته:

ویدئو


error: Content is protected !!