شماره: ۸۵

قرارداد با دهكده آبى پارس نهايي شد

قرارداد توليد اختصاصي استند لمسي آران تاچ امروز شنبه مورخ ١٨/١١/٩٣ به امضاي نمايندگان مجموعه دهكده آبى پارس و ‏آران تاچ رسيد، طبق اين توافق تمامي دستگاه ها با توليد سفارشى متناسب با كاربرد مراجعين در مجموعه دهكده آبى پارس بوده ‏و شامل قابليت هاي انحصاري از جمله سيستم مجهز به پرينتر جهت صدور بليت، سيستم ثبت اثر انگشت مراجعين جهت ‏دريافت تعهدنامه و اهراز هويت مشتريان؛ سيستم ‏RFID‏ جهت باشگاه مشتريان و دوربين ثبت تصوير جهت ثبت چهره مراجعين ‏مى باشد.‏
تيم سخت افزاري آران پس از امضاي اين قرار داد، مراحل ساخت تخصصي و فني استند هارا آغاز كرده و زمان تحويل را مطابق ‏قرارداد در تاريخ ٢٨/١٢/٩٤ اعلام كرد.‏
error: Content is protected !!