شماره: ۵۹

قرارداد اجاره دستگاه لمسی به کاواک

قرارداد اجاره دستگاه لمسی آران تاچ به کاواک از شرکت های همکار امروز دوشنبه مورخ ۱۳۹۳/۰۲/۱۵به امضای فرشاد آچاک مدیر عامل شرکت کاواک رسید.
حسین کاشانی در این نشست با آرزوی موفقیت و پیشرفت روزافزون کاواک و کلیه همکاران آمادگی آران تاچ و متخصصین خود در زمینه سیستم های نرم افزاری و سخت افزاری را جهت همکاری و همیاری ایشان اعلام کرد.
error: Content is protected !!