شماره: ۶۰

قرارداد اجاره دستگاه لمسی به شرکت تبلیغاتی هنر و صنعت کنز

با توجه به رسالت شرکت های تبلیغاتی مبنی بر تشویق و ترغیب مشتری برای خرید محصولات و خدمات، استفاده از تکنولوژی های روز دنیا به دلیل ‏جذابیت و کارایی بالا امری ضروری ست. در همین راستا امیر مهرکار مدیرعامل شرکت تبلیغاتی هنر و صنعت کنز امروز ۵شنبه مورخ ۱۵/۰۲/۹۳ قرارداد ‏اجاره محصولات لمسی را با آران تاچ امضاکرد.‏
error: Content is protected !!