شماره: ۱۱۵  

طرح استقرار تیم پشتیبانی در نمایشگاه ها اجرایی می شود

پیرو مذاکرات نهایی هیئت مدیره آران تاچ مبنی بر اجرای طرح استقرار تیم پشتیبانی در کلیه نمایشگاه ها، این طرح به تصویب رسید و به زودی به مرحله اجرا در می آید.
با توجه به استقبال بالای مشتریان از اجاره محصولات لمسی در نمایشگاه ها، آران تاچ به منظور رضايت مندي و تکریم مشتري در نظر دارد تیمی متشکل از متخصصین سخت افزاری و نرم افزاری، مستقر در کلیه نمایشگاه ها تعبیه کرده و در کوتاه ترین زمان خدمات پشتیبانی مورد نیاز آن هارا تامین نماید.
error: Content is protected !!