شماره:  ۷۵  

رونمایی از اتوماسیون ثبت اطلاعات

آران تاچ خبر از تولید اتوماسیون کاربردی ثبت اطلاعات داد. این اتوماسیون دارای طراحی سخت افزاری و نرم افزاری انحصاری بوده و مورد استفاده در نمایشگاه ها جهت جمع آوری اطلاعات مشتریان و مراجعین و همچنین حفظ بانک اطلاعاتی آن ها می باشد.
آران تاچ اعلام کرد: چشم انداز کلی از ایجاد و راه اندازی مجموعه های اقتصادی گسترش کار و سرمایه می باشد ولزوم بقای سازمان ها منوط به گسترش دایره مشتریان و حفظ بانک اطلاعاتی آنهاست .حضور در نمایشگاه‏های مختلف یکی ازراه‏های گسترش بانک اطلاعات در کنارجذب مشتریان جدید و معرفی محصولات به آنها می باشد. طریقه مرسوم در جمع آوری اطلاعات مشتریان ثبت اطلاعات به صورت دستی بوده که همواره با خطر مفقود شدن مخدوش شدن و یا نا خوانا بودن همراه است بعلاوه نگهداری چنین بانک اطلاعاتی نیاز به صرف زمان و فضای زیادی نسبت به بانک‏های اطلاعاتی مدرن داشته و برای بازیابی و دسترس به آنها امکان بروز اشتباه بسیار است.
آران تاچ در راستای اهداف مشتری مدارانه خود به منظور بهبود کیفیت ثبت اطلاعات مشتریان سیستم های لمسی ثبت اطلاعات خود رامعرفی می نماید
• ثبت اطلاعات مراجعین در کوتاه ترین زمان در کنار جذابیت تاچ بودن سیستم مذکور
• سهولت در حفظ و نگهداری عدم دسترسی عمومی به اطلاعات ثبت شده
• گرفتن عکس از مشتریان در زمان ثبت اطلاعات
• اسکن همزمان از دوروی کارت ویزیت با قراردادن آن در محل تعبیه شده در کمتر از چند ثانیه
• استفاده از اطلاعات ثبت شده جهت ارسال ایمیل فکس و اس ام اس انبو ه
• بررسی میزان بازدید مراجعین به تفکیک روز ساعت و دوره های متفاوت حضور در نمایشگاه‎‏ها
• امکان تفکیک و طبقه بندی اطلاعات ثبت شده مشتریا نبراساس نوع فعالیت سمت شهر و. . .
• بررسی نحوه عملکرد نیروها یبازاریابی و فروش در پرزنت مشتری
• قابلیت دسترسی به اطلاعات ثبت شده یک روز پس از اتمام نمایشگاه

ویدئو


error: Content is protected !!