شماره:۲۴۳

سیستم راهنمای مراجعین آران تاچ در نمایشگاه محصولات و خدمات هوشمند

نخستین نمایشگاه بین‌المللی محصولات و خدمات هوشمند (ISE 2017) از امروز ۲۲ تا ۲۵ تیرماه امسال به همت مرکز توسعه فناوری شبکه هوشمند پژوهشگاه نیرو در محل دائمی نمایشگاه تخصصی شهرداری تهران برگزار می‌شود.
این نمایشگاه با ایجاد فرصتی مناسب در محیطی علمی و پژوهشی این امکان را فراهم آورده تا متخصصین، مبتکرین، اندیشمندان، صاحبان صنایع، پژوهشگران، دانشجویان و همه متولیان و متقاضیان محصولات هوشمند سازی در کلیه زمینه ها در مجاورت یکدیگر به تبادل دانش بپردازند.
در این نمایشگاه سیستم راهنمای مراجعین توسط محصولات لمسی آران تاج اجرایی می شود. گروه نرم افزاری آران تاچ با طراحی و پیاده سازه اپلیکیشن راهنمای مراجعین به صورت اختصاصی و متناسب با محل برگزاری نمایشگاه، امکان حذف نیروهای انسانی اطلاع رسان و رضایتمندی حداکثری مراجعه کنندگان و برگزارکنندگان را بوجود آورده اند. این نرم افزار دارای قابلیت جستجوی مکان های مورد نظر و ارائه اطلاعات مرتبط با بخش های مورد نظر می باشد.
error: Content is protected !!