شماره:۲۱۱

دستیابی آران تاچ به اولین سیستم OCR فارسی

تیم تحقیق و توسعه آران تاچ برای اولین بار درایران به فناوری OCR فارسی دست یافته است. فناوری OCR از جمله به روزترین مباحث داغ فناوری اطلاعات در کشورهای پیشرفته دنیاست و به گونه ای در استندهای ثبت اطلاعات آران تاچ تعبیه شده است که با قراردادن کارت ویزیت در دستگاه علاوه بر اسکن دو رو، کلیه اطلاعات از جمله نام شرکت، نام و سمت شخص، آدرس، شماره تلفن و .... به تفکیک در جداول پایگاه داده ذخیره می گردند.
error: Content is protected !!