شماره: ۲۵

دریافت لوح تقدیر نمایشگاه بین المللی صنعت تبلیغات و بازاریابی تبریز

حبیب ماهوتی رئیس هیئت مدیره و مدیر عامل نمایشگاه بین المللی تبریز از عملکرد موفق آران تاچ در دوازدهمین نمایشگاه بین ‏المللی صنعت تبلیغات و بازاریابی ایران، رشد و توسعه توان تبلیغات و دانش بازاریابی و همچنین انتقال دانش فنی نوین و کارآمد ‏در راستای رشد کیفی و کمی محصولات داخلی با اهدای لوح تقدیر به این شرکت، تشکر و قدردانی کرد.

گالری


error: Content is protected !!