شماره: ۱۱۳  

تولید اولین دستگاه KAبا قابلیت های پیشرفته(pro)

اولین دستگاه ‏KA‏ آران تاچ با قابلیت های پیشرفته(‏pro‏) تولید شد. در دنیای امروز با پیشرفت تکنولوژی‏های دیجیتال نگرانی‏ها در مورد حریم خصوصی، ‏در هنگام جمع آوری و نگهداری اطلاعات نمود بیشتری پیدا کرده است. در ثبت اطلاعات شخصی، سامانه رای گیری، عملیات بانکی و به طور کلی هر ‏مسئله و فعالیتی، مرزها و محتوا آنچه خصوصی قلمداد می‏شود متفاوت است لذا آران تاچ در این راستا استند ‏KA‏ خود را به گونه‏ای طراحی و تولید نموده ‏است که با توجه به زاویه ۴۵ درجه‏ای دستگاه مناسبی برای ثبت اطلاعات محرمانه می‏باشد. استند ‏KA Pro‏ علاوه بر قابلیت‏های استند ‏KA‏ به دلیل ‏داشتن تجهیزات بیشتر ازامکانات بالاتری برخوردار بوده و می‏توان از قابلیت‏های اثر انگشت،بارکدخوان،کارت‏خوان و انواع اسکنرها جهت پیاده سازی انواع ‏اتوماسیون‏ها بهره‏مند شد.‏
error: Content is protected !!