شماره:۲۵۷

تولید استند لمسی بانک صادرات

بانک صادرات نیز مجهز به استند لمسی آران تاچ شد، این استند به سفارش شرکت فناوری و راه حل های هوشمند سپهر از شرکت های وابسته به بانک صادرات، به صورت اختصاصی با طرح و لوگوی سازمانی بانک صادرات طراحی و تولید شده است. از این استند لمسی به منظور ارائه آخرین نرم افزار بانک صادرات در سیستم بانکداری بهره برداری می گردد.
error: Content is protected !!