شماره: ۹۷

افتتاح طرح فهام توسط وزیر نیرو

در راستای اهداف صنعت برق ایران جهت ایجاد شبکه هوشمند انرژی، بعنوان اولین گام، طرح ملی فراسامانه هوشمند اندازه‌گیری و مدیریت انرژی که به اختصار فهام نامیده می‌شود امروز با حضور وزیر نیرو و مقامات عالی کشور افتتاح می گردد.
در این مراسم در پی هوشمند سازی و دیجیتالی شدن شبکه انرژی، وزیر نیرو جناب آقای حمید چیت‏ چیان با استفاده از استند لمسی آران تاچ طرح فهام را به صورت دیجیتالی افتتاح می نماید.

گالری


error: Content is protected !!