شماره: ۸۲

افتتاحیه سالن سکه و نشان موزه ملی ملک

کتابخانه و موزه ملی ملک واقع در خیابان امام خمینی جنب ساختمان امور خارجه امروز در مراسمی سالن سکه و نشان را افتتاح و معرفی کرد. در مراسم افتتاحیه این مجموعه از استند های لمسی آران تاچ به منظور نمایش و ارائه بانک اطلاعات مراجعین استفاده کرد.

ویدئو


گالری


error: Content is protected !!