شماره: ۸۶

اجاره استند آران تاچ به ماهنامه شهر و منظر

ماهنامه اطلاع رساني، آموزشى و پژوهشي شهر و منظر امروز ٥شنبه مورخ ٣٠/١١/٩٥ جهت رفع نياز مقطعي و شركت در نمايشگاه يك دستگاه استند لمسي ٤٢ اينچ آران تاچ را به منظور ارائه و معرفى هرچه بهتر سايت و اهداف اين ماهنامه خبرى تحويل گرفت.
error: Content is protected !!